Գաղտնիության քաղաքականություն

1. Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ ՝ քաղաքականություն) գործում է "ԳՐԵՅՍ ՖՈՐՈՒՄ" ՍՊԸ-ի կողմից հավաքվող ինտերնետ օգտագործողների (այսուհետ ՝ "Օգտվող") տվյալների նկատմամբ ։ (այսուհետ ' "կայքի ադմինիստրացիա"), օգտագործելով կայքը https://grace-forum.ru (այսուհետ ՝ "Կայք") ։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Այս Գաղտնիության քաղաքականություն հանդիսանում է պաշտոնական ստանդարտ փաստաթուղթ կայքի ադմինիստրացիայի եւ կարգը սահմանում է մշակման եւ տեղեկատվության պաշտպանության մասին ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց օգտագործելով հետադարձ կապի ձեւը վրա կայքի.

1.2. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության նպատակն է ապահովել Օգտատիրոջ վերաբերյալ տեղեկատվության, այդ թվում ՝ նրա անձնական տվյալների, չթույլատրված մուտքից և բացահայտումից պատշաճ պաշտպանություն:

1.3. Օգտագործողների մասին տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման, բաշխման և պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ և Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ:

1.4. Գաղտնիության քաղաքականության ներկայիս տարբերակը հանրային փաստաթուղթ է, որը մշակվել է Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից և հասանելի է ցանկացած ինտերնետ օգտագործողի համար ` «Գաղտնիության քաղաքականություն» ինտերնետային հղմանը կտտացնելիս:

1.5. Կայքի կառավարումն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ:

1.6. Գաղտնիության քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կատարելու ժամանակ կայքի ադմինիստրացիան այդ մասին տեղեկացնում է օգտագործողին ՝ կայքում տեղադրելով Գաղտնիության քաղաքականության նոր տարբերակ https://grace-forum.ru

1.7. Երբ Գաղտնիության քաղաքականության նոր հրատարակությունը տեղադրվում է Կայքում, նախորդ հրատարակությունը պահվում է Կայքի Կառավարման փաստաթղթերի արխիվում:

1.8. Օգտագործելով հետադարձ կապի ձեւը, օգտագործողը իր համաձայնությունն է հայտնում սույն Գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին:

1.9. Կայքի կառավարումը չի ստուգում Օգտատիրոջ մասին ստացված (հավաքագրված) տեղեկատվության ճշգրտությունը:

ՄՇԱԿՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

2.1. Անհատական տեղեկատվությունը կայքում տրամադրվում է օգտագործողի կողմից ինքնուրույն, օգտագործելով օնլայն ձեւերը եւ ծրագրային մոդուլներ կայքում.

2.2. Կայքում Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված իր մասին տեղեկատվությունը ներառում է անունը և հեռախոսահամարը և/կամ էլ.փոստի հասցեն ։

2.3. Ադմինիստրացիան իրավունք է վերապահում սահմանել պահանջները թվի Անձնական տվյալների մասին, որոնք հավաքվում են կայքում.

2.4. Կայքի ադմինիստրացիան իրականացնում է օգտատիրոջ մասին տեղեկատվության մշակում, այդ թվում ՝ նրա անձնական տվյալների մշակում, ինչպիսիք են ՝ անունը, ազգանունը, e-mail-ը, հեռախոսը և այլն ՝ կայքում առաջարկվող ապրանքների ծառայությունների/վաճառքի նպատակով:

2.5. Տեղադրելով իր մասին տեղեկատվությունը կայքում, օգտագործողը գիտակցում է եւ ընդունում է երրորդ անձանց ծրագրային ապահովման կայքում օգտագործելու հնարավորությունը, ինչպիսիք են Yandex-ի այցելությունների վիճակագրության հավաքագրման համակարգերը:Մետրիկա, Google Analytics եւ այլն:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Տվյալներն օգտագործվում են Կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից հետևյալ նպատակներով:

1) Կայքի հետադարձ կապի ձեւի միջոցով օգտատիրոջից ստացվող հարցումների մշակումը;

2) տեղեկատվական սպասարկում, այդ թվում ՝ գովազդային-տեղեկատվական նյութերի ուղարկում;

3) ծառայության որակը բարելավելու նպատակով վիճակագրական, մարքեթինգային եւ այլ հետազոտությունների իրականացում;

4) նպատակադրման:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները պահվում են բացառապես էլեկտրոնային կրիչների վրա և օգտագործվում են խիստ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 3-րդ կետում նշված նշանակությամբ ։

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները չեն փոխանցվում որևէ երրորդ անձի, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի, որոնք նշված են 2.5-րդ կետում:

5.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների տրամադրումը պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցման հիման վրա իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

6.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները պահվում են կայքի էլեկտրոնային կրիչի վրա անժամկետ:

6.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները ոչնչացվում են օգտատիրոջ ցանկության դեպքում ՝ նրա դիմումի հիման վրա, կամ կայքի ադմինիստրատորի նախաձեռնությամբ ՝ առանց պատճառի բացատրության ՝ կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված տեղեկատվությունը հեռացնելու միջոցով:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտատերերն իրավունք ունեն հարցման հիման վրա կայքի ադմինիստրացիայից ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Կայքի ադմինիստրատորը ձեռնարկում է տեխնիկական և կազմակերպական-իրավական միջոցներ ՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալների պաշտպանությունն ապահովելու համար դրանց ոչ իրավաչափ կամ պատահական հասանելիությունից, ոչնչացումից, փոփոխությունից, արգելափակումից, պատճենահանումից, տարածումից, Ինչպես նաև այլ ոչ իրավաչափ գործողություններից:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԽՆԴՐԱՆՔԸ

Ադմինիստրացիայի կողմից օգտատիրոջից ստացված ամբողջ տեղեկատվությունը վերաբերում է սահմանափակ հասանելիության տեղեկատվությանը և առանց օգտատիրոջ գրավոր համաձայնության հրապարակման ենթակա չէ: Անձնական տվյալները և հարցումն ուղարկած օգտատիրոջ մասին այլ տեղեկություններ չեն կարող օգտագործվել առանց օգտատիրոջ հատուկ համաձայնության այլ կերպ, քան ստացված հարցման թեմային կամ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում պատասխանելու համար ։

Տվյալների հավաքագրում իրականացնող կազմակերպության մասին տվյալներ ՝ ՍՊԸ ԳՐԵՅՍ ՖՈՐՈՒՄ

Հարկ վճարողի անհատական համարը: 02840659

Անհատ ձեռնարկատիրոջ հիմնական պետական գրանցման համարը: 286.110.1176366